20 years
23 years of laziness
1991 - 2014

"Worst Quality Since 1991"
"TNSP juomukondomit: Nai millä nait, mutta TNSP:llä loput!"